اطلاع از میزان ریسک حساب معاملاتی • اوپوفارکس

اطلاع از میزان ریسک حساب معاملاتی

تغییر کوچک نرخ در حالی که از اهرم استفاده می کنید ممکن است سود یا زیان قابل توجهی به همراه داشته باشد.

1. واریزها و برداشت ها

1.1. تغییر کوچک نرخ در حالی که از اهرم استفاده می کنید ممکن است سود یا زیان قابل توجهی به همراه داشته باشد. مشتری متوجه می شود که در صورت تغییر غیرمنتظره نرخ فارکس یا سایر ابزارهای مورد استفاده ، امکان از دست دادن کل یا بخشی از وجوه سرمایه گذاری شده وجود دارد.
1.2. شرکت در قبال خسارات وارده به مشتری به دلیل انتخاب نادرست استراتژی معاملاتی یا بی توجهی وی به قوانین مدیریت سرمایه ، هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

2.ریسک های تخصصی

2.1. مشتری خطرات ناشی از خرابی نرم افزار یا امکانات ارتباط از راه دور و همچنین سایر مشکلات فنی را می پذیرد.
2.2. این شرکت در قبال خسارات وارده به مشتری ناشی از عدم رعایت دستورالعمل های موجود در راهنمای مشتری متاتریدر ، هیچ گونه مسئولیتی ندارد.
2.3. مشتری در صورت تکرار سفارش، قبل از دریافت نتایج پردازش آخرین سفارش ، خطر انجام معاملات برنامه ریزی نشده را می پذیرد.
2.4. مشتری باید رمزهای عبور خود را حفظ و اطمینان حاصل کند که اشخاص ثالث به سیستم معامله دسترسی نخواهند داشت. حتی در صورت استفاده رمز عبور مشتری توسط شخص ثالث ، او باید به قوانین معامله ای که با استفاده از رمز عبور مابین خود او و شرکت اجرا می شود متعهد باشد.
2.5. مشتری اطلاع دارد که اطلاعات ارسال شده (از طریق ایمیل ، سرویس پیام رسان فوری) در برابر دسترسی غیر مجاز محافظت نمی شود.

3. اتفاقات غیر منتظره

3.1. این شرکت هیچ گونه مسئولیتی در قبال خسارات وارده ناشی از اتفاقات غیر منتظره به مشتری ندارد. فورس ماژورهایی از قبیل: اقدامات جنگی ، حملات تروریستی ، بلایای طبیعی ، توقف معاملات بازار مالی ، مداخلات ارزی ، تصمیمات دولت ، بی ثباتی در بازارهای مالی با افت سریع نقدینگی و سایر تغییرات قابل توجه در روند کار.